„Tiszta Szívet teremts bennem Istenem”

 A Szív Vizsgálata.
 Nagyböjti levél 2023

Ebben a nagyböjti időszakban – amit Istentől kaptunk ajándékba – a szívet vizsgáljuk. Isten a központot keresi. Nem az örömeinkre, bajainkra, szomorúságunkra kíváncsi, (bár arra is) hanem arra, kíváncsi, mi van legbelül? Mi van a motorral?  Az Önvizsgálat sokszor nem kellemes, de nagy áldása van, ha elindítja bennünk a megtérésre, a megújulásra való vágyat.

 Ha megkérdezik, hogy Minden rendben? Akkor azt feleljük, hogy a bajokat leszámítva igen… Gondosan el van rejtve ez a központ! Pedig Jézus ma azt keresi, hogy mi van belül?

De miért nem hagy bennünket Isten? Miért van szükség a szív vizsgálatára? Nem volna jobb hagyni? Nem volna jobb továbbmenni? Nem lehet hagyni. Mert a tünetek veszedelmesek. Mint ahogy vannak tünetei a szív betegségének, úgy vannak tünetei belső énünk betegségeinek is.

Az első tünet ez: fáradékonyak lettünk. Mint ahogy a szív betegségét is elsősorban az mutatja, hogy fáradékony lesz a test. Ugyanúgy belső lényünknek, belső szívünk megbetegedését is az mutatja elsősorban, hogy fáradékony az életünk. Nem vagyunk teherbírók. Egyre kevésbé bírjuk a feszültséget, különösen azt, amit a mindennapi munka, az emberekkel való bajlódás jelent. Sok ember valósággal menekül a munkahelyéről és undorral megy be. Lassan-lassan az otthonunkat sem bírjuk. Vannak, akik menekülnek otthonról, mert nem bírják a feszültséget. Vannak, akik nem bírják a zenét, de a csendet sem.

Nem a karunk, lábunk vagy a derekunk fáradt, hanem nagy és alapvető lelki fáradtság lett rajtunk úrrá. Ezért Isten lényünk mélyére akar nyúlni, hogy kiderüljön a nagy életfáradság oka. És ő fel is tárja az okot, azt, hogy valahol a lelkünk mélyén nemet mondunk az életre, a sorsunkra és a hivatásunkra.

Életfáradságunknak nem külső, hanem belső oka van, hiszen semmivel sem volt jobb vagy rosszabb az előttünk élő embereknek. Soha ennyi kényelem nem szolgálta őket.

És bizony amire az ember nemet mond belülről, azt csinálja ugyan, de nagyon fáradtan. És ha valamire belülről igent, akkor az akármilyen fárasztó, terhes, nem fáradunk bele az életbe miatta. De amire belül, a legbelső énünkben nemet mondunk, az elveszi teherbírásunkat.

A másik veszedelmes tünet az érzéketlenség, vagy közöny. Ennek a kis öklömnyi húsdarabnak ( a szívnek)  az a célja, hogy összegyűjtse az elhasználódott vért a szervezetből, átpréselje a tüdőn, ott a vér feltöltődik oxigénnek, utána visszakerül a szívbe, majd a friss vér a vivőereken keresztül szétáramlik a testbe és életet sugároz mindenhová. Tehát gyűjt, megtisztít és küld. Ez a szív szolgálata.

Nos, életünk központjának is ez a szolgálata. Összegyűjti a benyomásokat a világból, emberi sorsokat, panaszokat, azután önmagában átdolgozza, megtisztító munkának veti alá és kisugározza magából, mint gyógyító erőt mások felé! ( milyen szép vonása az Engesztelő életnek . Gondoljatok csak bele, hogy azt szoktam mondani ,hogy az engesztelők olyanok mint a vértestek akik az Istenből merítve szállítják a kegyelemmel megtelt kis sejteket a Titokzatos Test „ halott „ tagjai felé)

Hazajön a házastársad kedvetlenül. Megérkezik feléd az ő kedvetlensége, ezt te befogadod, feldolgozod és az ő rosszkedvű életére kisugárzod a belső békességed. Ez az egészséges szolgálata a belső énnek.

Ám ha ez a központ rosszul működik, akkor nem hajlandó feldolgozni és átalakítani azt, ami hozzá érkezik, és nem hajlandó visszasugározni a jót és azt mondja: már megint bajod van? Miért kell nekem ilyen ember mellett élnem? – Mi ez ha nem tünet? Veszedelmes tünete annak, hogy nemet mondtunk embertársainkra.

És ott van a harmadik veszedelmes tünet a reménytelenség. Kilátástalanság a jövőre nézve. Nagyon félelmetes tünet a bizonytalanság, az egyik napról a másikra való élés. Gondolkodásunkat és tervezgetésünket egészen szűkre szabjuk. És itt megintcsak a gyökérnél van a baj. Mert igazunk van, amikor azt mondjuk: sok a katasztrófa, már megint háborúznak amott, mi lesz a világból így? De máskor is voltak fegyverek és háborúk… Isten, aki ma a szívünket vizsgálja, nagyon-nagyon mély titkot fed fel bennünk: nemcsak az életünkre, nemcsak az emberekre mondunk nemet, hanem az Istenre is. Az Ő szerető hatalmára mondunk nemet. Nem tudjuk elhinni, hogy Isten gondunkat viseli is itt a földön. Ez a hitünk gyengült meg.

Isten ezt a világot az életre rendelte, és amíg énekeljük, hogy Istenre bízom magamat, addig törjük a fejünket, hogy hogyan szerezzünk pénzt új kerítésre. Gyötörjük magunkat, hogy mi lesz a jövő héten? Mi lesz a gyermekem jövőjével? És így tovább… Hát mi ez, ha nem egy határozott nem a Gondviselésre legbensőbb életünkben, a központban a szívben?

E hármas betegségnek, vagy mélységes mélyben gyökerező bajnak egyetlen gyógyszere van. Az Ószövetségben, még nem egészen ismerik, bár az 51. zsoltár írója így imádkozik: tiszta szívet teremts bennem Istenem. Az Újszövetségben már egyértelmű, Szent Pál azt írja a Római levélben: Lakozzék Krisztus a hit által a szívetekben. Mert nincs más gyógyszer. Csak úgy gyógyulhatunk, ha a mi hármas nemet mondó énünk központjába bekerül a Nagy Igen. És majd Ő megtanít minket-igent mondani.

Isten legyen áldott azokért a sokakért, akiknek a szívében az Úr Jézus már megindította az Igent. Megindította a sorsod felé, a betegséged, a derékfájásod, a nehéz házastársad, szegénységed, vagyis az ÉLET felé. Mert az élet nagyszerű, az élet csodálatos, az élet gyönyörű! Itt is és most is, fiatalon is és öregen is, egészségesen és betegen abban a pillanatban, amikor szívünk központjából Krisztus szól.

Így indul meg az új élet! Mert ez a különbség minden emberi szívvizsgálat és az Úr Jézus vizsgálata között – Jézus nemcsak feltár, hanem behatol, ott marad, és a sok nem után erőt ad az Igenre is.

 

                                                                    Mennyei Atyánk!

Köszönjük, hogy most a nagyon gyarló és erőtlen emberi szavakon keresztül is többet mutattál meg az életünkből, mint amit eddig láttunk.

Köszönjük Urunk a mélységet, amibe beletekintettünk és köszönjük a magasságot, amit rajtad keresztül megláttunk.

Add Urunk, hogy gyógyszer legyen a te evangéliumod a mi beteg szívünk számára is!

Különösen könyörgünk a nagyon beteg szívű testvéreinkért is, azokért, akiknek belső központjában nagyon erős a nem. Gyógyítsd őket Urunk!

Könyörgünk azokért is, akik lázadoznak, és nem tudják elfogadni, nem tudják hálával viselni az életüket. Urunk gyógyítsd meg őket!

S maradjon velünk, mindnyájunkkal a Te irgalmad és a Te áldásod!

Égi Édesanyánk Mária! Pártfogásod-közbenjárásod nélkülözhetetlen. Kérünk, téged adj erőt

Megfogadni tanácsaidat, hogy a rózsafüzérima hűséges elmondása során közreműködjünk veled és általad embertársaink segítésében.

Amen.