Alapítónk

Közösségünk alapítója:alapitorgb


Csipke Rózsa

Irgalmas Jézusról nevezett
Mária Margit anya

/1934-2005/

 

 

Csipke Rózsa 1934. október 15-én született Bolyokon (ma Ózdhoz tartozik). Édesapja Községi jegyző volt.

13 éves korában olvasta Árpád-házi Szent Margit életét, ennek hatására ébredt benne az engesztelő szerzetesi hivatás. 14. születésnapján titokban fogadalmat tett az evangéliumi tanácsokra. Mivel a szerzetesrendek működését 1950-ben betiltották, érettségi után munkába állt, mint adminisztrátor.

1977-ben megismerkedett egy vizitációs nővérrel, akinek segítségével 1979 őszén illegálisan felvételt nyert a Vizitációs Rend varsói kolostorába, ahol természetesen csak bizonyos időket tölthetett turista útlevéllel.

1982. május 13-án ideiglenes,majd 1985 május 13-án örökfogadalmat tett.

Úgy gondolta, talán lehetséges lesz a Vizitációs Rendben egy engesztelő ág létrehozása. Imádkozott, keresgélte a megvalósítás módját. Közben 1989-ben megismerte a Pálos Rend lelkiségét, és megvilágosodott számára az út: Engesztelő Szerzetesi közösség alapítása pálos lelkiséggel, melyhez a Vizitációs rendtől engedélyt is kapott.

Az új szerzetes közösség Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei néven (2004-től Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei) 1990 tavaszán alakult meg az esztergomi bíboros engedélyével. A közös életet hely hiányában csak ősszel tudták kezdeni Márianosztrán.

1993 április 18-án tett örökfogadalmat új szerzetesközösségében. Ekkor szűnt meg a Vizitációs rendhez tartozása.

Nagyon sokat dolgozott az új közösség lelki építésén, és a megfelelő körülmények-monostor-létrehozásán.

2005. augusztus 26-án (a Jasna Góra-i Szűz Mária ünnepe és a Vizitációs Rend letelepedésének évfordulóján – érdekes egybeesés!) Teremtője magához hívta.

Ekkor már az új Erdőkürti monostorban éltek.

Gyakran ismételgetett mondása: “Jézusért Semmi Sem sok!”

Hogyan kapcsolódik be egy kontemplatív (szemlélődő) közösség a világ életébe?

Korunkban egyre jobban elszaporodnak a még a háborúknál is borzalmasabb bűnök, mint a magzatgyilkosság, öngyilkosság, házasságtörés, alkoholizmus, stb. Ezek a sok ember számára fel sem fogható mértékű bűnök napról-napra rombolják nemzetünket. Sokan nőttek és nőnek fel Isten nélkül, és egyre jobban terjednek a tévtanítások és a szekták. Ezért különösen nagyon fontos az engesztelés, és a közbenjáró ima.

Az ima révén Isten kegyelme oda is eljut, ahová az emberi szó nem tud elérni. 

„Jézusért semmi sem sok.”

/Csipke Rózsa Mária Margit anya/