Engesztelő család

„A klauzúrán kívüli szélesebb apostolkodási terület a szüntelen engesztelésre épülő Engesztelő Család. Tagjai külön feltétel szerint élnek, engesztelnek, hetente egy órás engesztelő imát végeznek megbeszélt időpontban. Így nem lesz majd az országban egyetlen perc sem, hogy valaki ne engesztelne.”
/Szabály 33.pont/

Amennyiben felkeltette érdeklődését, a feltételek ismeretében a kiválasztott időponttal valamely elérhetőségünkön keressen bennünket.

Továbbá kérjük kedves engesztelő családtagjainkat, hogy a nyilvántartásunk pontosítása és naprakészen tartása érdekében, amennyiben bármilyen változásról van tudomásuk (vállalt engesztelő óra, elérhetőség változása, stb.) szíveskedjenek tájékoztatni bennünket.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Magyarok Nagyasszonya és Esztergomi Boldog Özsébnek Engesztelő Családja a szüntelen engesztelésre épül, hogy ne legyen országunkban egy perc sem, amelyben ne engesztelne valaki.

Az Engesztelő családhoz tartozhat mindenki korra, nemre és életállapotra való tekintet nélkül, ha megtartja:

1. Kegyelmi-, lelki élet és igazi keresztény tanúságtevő élet. Kötelező
2.  Első péntek megtartása. (lehetőleg havonta gyónás). Kötelező
3. Legalább egy héten kétszer és a köznapokra eső ünnepeken szentáldozás. Ajánlott
4. Naponta legkevesebb 15 perc elmélkedés (gondolkodás), Jézussal beszélgetés. Kötelező
5. Hetenként egy engesztelő óra, megbeszélés szerinti időpontban. Egy feltétel: az engesztelő imát kérjük elmondani. Ezen kívül mindent szabadon lehet imádkozni. (Az Egyház által jóváhagyott imákat) Kötelező
6. Hetenként egy bűnbánati nap a péntek mellett. A böjt az egészségi állapottól függ. Pl. húst nem enni… Ha valaki ingerült, türelmetlen lesz a böjt miatt, akkor válasszon más módot a böjtölésre, pl. böjtöltesse a száját, a szemét. Ne akarjon mindent tudni. Helyette Jézussal foglalkozzék, de azért az útkereszteződésnél figyeljen. Ajánlott
7. Pénteken Jézus halálára való emlékezés, szabadon választott módon, és időben. Pl. délután 3 órakor pár perc ima – kereszt alakban – kitárt karral, vagy! Az engesztelő ima elmondása tetszőleges időpontban a hét folyamán 1-szer. Kötelező
8.  Naponta Rózsafüzér. Kötelező
9.  Első szombat megtartása. Kötelező
10. Szabadon választott engesztelés (pl. lemondás kávéról, fagylaltról, TV-ről, stb.) belső indítás szerint és a szeretet fokától függően esetenként vagy véglegesen.
Amihez szükséges, kérni kell a lelkiatya engedélyét. Ajánlott

Ha valaki egy évig hűségesen engesztel, elkötelezheti magát magánfogadalommal is az engesztelésre. Ekkor válik az Engesztelő Család teljes értékű tagjává és részesül a Szerzetesközösség kegyelmeiből.

A fogadalmat tevők fehér skapulárét kapnak, melynek egyik oldalán a Magyarok Nagyasszonya, a másikon Esztergomi Boldog Özséb látható.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA