Lelki elcsendesedés

Vendégházunkban kora tavasztól késő őszig szeretettel várjuk azokat a kedves testvéreinket, akik szeretnének a zajos világtól kicsit elvonulni és együtt lenni Istennel. Ez időszak alatt részt vehetnek a nővérek imaóráin, és amennyiben kérik, lelki beszélgetést is vállalunk.

A részletekről érdeklődni lehet az erdőkürti monostor elérhetőségein.

vilagiaknak1

 


 

Hivatást kereső lányoknak

A csöndben és magányban, valamint az elmélkedésben és imádságokban meghallhatják Isten szavát.

Mi ehhez szeretnénk

  • helyet
  • időt
  • segítő nővért biztosítani.

Természetesen a hivatástisztázó lelkigyakorlat során van lehetőség a közösséggel való megismerkedésre és a nővérek imaéletébe történő bekapcsolódásra is.

A lelkigyakorlat időpontját minden esetben meg kell beszélni, a hirdető plakáton feltüntetett időpontok esetén is.

Amennyiben az érdeklődő 4 napot nem tud távol lenni világi kötelezettségeitől, úgy a lelkigyakorlatot rövidebb idő alatt végezzük el, azonban ezt ha lehet, nem javasoljuk, ugyanis az belső elcsendesedéshez idő kell, és nyugalom.

009265

Lelki hétvégék

Egész évben várjuk szeretettel lelki hétvégére azokat a fiatal lányokat, akik szeretnének elcsendesedni, hogy meghallják Isten, életükre vonatkozó szavait.

„ Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt)

A részletekről érdeklődni lehet az erdőkürti monostor elérhetőségein.

Meghirdetett programok

A meghirdetett programok kötött időben és témában meghirdetett lelki hétvégék (lásd Aktualitások), amelyekkel szintén azt szeretnénk elősegíteni, hogy a fiatal lányok rátaláljanak arra az útra, ahol Isten nagyon nagy szeretettel várja őket.

„Utaidat Uram, mutasd meg nekem.” (Zsolt)