Kapcsolatunk a Pálos renddel

fogadalomttel22003 júliusában a Pálos Rend – a generális atya indítványozására – elfogadta a Közösséget a Rend induló női ágának – várva a jasna gorai letelepedést is –, mivel szükségét érzik annak, hogy apostolkodó, egyre nehezebb pasztorációs életüknek erősebb imaháttere legyen.

A lelkivezetést a magyar pálos atyák látják el. A két közösség között szoros lelki kapcsolat van. Közösségünk főbb eseményein (beöltözés, fogadalomtétel, káptalan, stb.) tevékenyen részt vesznek.

A nővérek is egyes jelentősebb pálos ünnepeken részt vesznek.

kolostorszentels2005_1 kolostorszentels2005_2 kolostorszentels2005_7 rkfogadalom _2 rkfogadalom_1 rkfogadalom_3 rkfogadalom_4 rkfogadalom_5