Nagyböjti imádság

Ó Jézus szent szíve, alázatosan leborulunk előtted. Eljövünk, hogy megújítsuk „Neked szenteltségünket (consecracion) „az engesztelés szándékával az ellened szüntelenül elkövetett bűnökért, még nagyobb szeretettel és hűséggel Feléd.

Erősen elhatározzuk: 

 • Minél inkább meggyalázzák misztériumaidat, annál erősebben fogunk bennük hinni, Ó Jézus szent szíve!
 • Minél inkább igyekszik az istentelenség kioltani a hallhatatlanságba vetett reményünket, annál inkább bízunk szívedben, halandók egyetlen reménye!
 • Minél több szív ellenáll isteni vonzásodnak, annál inkább szeretünk Téged, Ó Jézus határtalanul szerető szíve!
 • Minél jobban támadják istenségedet, annál inkább fogjuk mi imádni,Ó Jézus isteni szíve!
 • Minél inkább elfelejtik, és nem tartják be szent törvényeidet, annál inkább megőrizzük mi őket, Ó Jézus legszentebb szíve!
 • Minél inkább elhagyják, és semmibe veszik szentségeidet, annál inkább szeretettel és tisztelettel fogadjuk őket, Ó Jézus legnagylelkűbb szíve!
 • Minél inkább elfelejtik csodálatos erényeidet, annál inkább igyekszünk gyakorolni őket, Ó Jézus szíve, minden erény mintaképe.!
 • Minél inkább igyekszik lerombolni a büszkeség és az érzékiség az önfeláldozást és a szolgálat szeretetét, annál inkább bőkezűbbek leszünk önmagunk odaadásában,ó Jézus szíve!
 • Minél inkább semmibe veszik a házasság szent törvényeit és a fogadalmakat, annál inkább igyekszünk azokat szeretettel és hűséggel megőrizni, Ó Jézus szent szíve!
 • Minél inkább igyekszik a sátán lerombolni az imaéletet és a tisztáságot a neked szentelt lelkekben, annál inkább próbáljuk megtartani a tisztaságot, a szüzességet!
 • Ó Szent Szív, add meg nekünk a kegyelmet, hogy apostolaid lehessünk a világban és koronád a boldog Örökkévalóságban!