ARNOLD CHRAPKOWSKINAK, A PÁLOS REND GENERÁLISÁNAK KÖSZÖNTŐ BESZÉDE A BOLDOG ÖZSÉB-ÉVET MEGNYITÓ ÜNNEPI SZENTMISE UTÁN

A pálos rend, melynek kezdetei a magyar földhöz kötődnek, Isten segítségével, a Szűzanyának, a Remeték Királynőjének anyai védelme alatt, valamint védőszentjeink, Remete Szt. Pál és Esztergomi B. Özséb közbenjárásának köszönhetően, napjainkban már nagy fává terebélyesedett, melynek ágai elérnek más kontinensekre is.
Ez a fa a maga életerejét az evangélium kimeríthetetlen forrásából meríti, amelyben rátalál az imádkozó Krisztusra, aki jót tesz az emberekkel, hirdeti Isten országát és hűségesen teljesíti a mennyei Atya akaratát.
Ma pedig, amikor itt állunk, azon a földön, ahonnan a pálos rend elindult, emlékezünk a gazdag és sokszor nehézségekkel teli történelemre is, amelyet Krisztus keresztje jelölt meg. Eggerer András pálos atya a következőket írta a Pálos Évkönyvben:
„Senki se csodálkozzon tehát, hogy Első Remete Szent Pál rendje idővel felvirágzott és csak a magyar földön számos kolostora épült és igen gyarapodott létszámban, sőt a királyok is kegyükbe fogadták.
Mindennek az oka abban kereshető, hogy Özséb rendünk alapjait a Szent Keresztnél rakta le. Az ilyenfajta alapítások természetüknél fogva szerencsésen szoktak alakulni.”
Tudatában vagyunk annak, hogy csakis Isten kegyelmének és a Szűzanya erős védelmének köszönhetően lehetünk ma itt, az egyház közösségében és adhatunk hálát B. Özsébért, Első R. Szt. Pál rendjének hivatalos megszervezőjéért.
Ez a közösség először a magyar földbe eresztette mélyre a gyökereit, hogy később más országokat is gazdagítson saját karizmájával. Ma 17 országban teljesítünk szolgálatot, több, mint 70 rendházban.
Pálnak Isten iránti szeretete a magányban és Özséb gondoskodása a közösségről továbbra is arra sarkallnak minket, hogy kitartsunk az evangéliumi tanácsok útján. Az új idők új kihívásokkal járnak, de az Isten hívásához való hűség nem változik.
Kapisztrán szt. János, aki a 16. században élt, saját kortársait a következő szavakkal buzdította:
„Aki élő szenteket akar látni, menjen a márianosztrai kolostorba, és teljesedik kívánsága”.
Bárcsak rendünk mai kolostorai is – Első R. Szt. Pál és Boldog Özséb példáját követve, az elmúlt évszázadok hagyományait ápolva, melyeket többszörösen jóváhagytak szabályzataink, figyelembe véve az idők jeleit – olyan helyekké válnának, ahol szentekkel találkozhatunk, akik imáikkal és munkájukkal megváltoztatják a világot!
Pázmány Péter bíboros, aki a rend magyarországi vizitátora volt, a következő szavakat mondta a pálosokról:
„Ha tudni szeretnéd az ország sorsos állapotát, figyeld meg Remete Szent Pál rendjét. Ha azt látod, hogy számuk fogyatkozik, tudd, hogy az ország állapota is hanyatlóban van, de ha azt látod, hogy számuk gyarapodik, tudd meg, hogy az ország is emelkedőben van”.