Engesztelés 1917.05.13. 5.nap

„Ó Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és azoknak a bűnöknek engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.” „Mit jelent az „engesztelés”? A Szűzanya fatimai szavai állhatatosan a megtérésre és az ateista világ sok bűnének jóvátételére intik az…