30 éves a Pálos Nővérek közössége

„ ADJATOK HÁLÁT AZ ÚRNAK, MERT JÓ, MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET. „ 117 ZSOLTÁR

30 év egy közösség életében nem tűnik soknak, de azoknak a nővéreknek, akik kezdték 30 évvel ez előtt a közösségi életet (akkor Esztergomi B. Özséb Engesztelő Nővérei néven indult a közösség) azoknak az életük jelentős részét teszi ki.

 Közösségünk a 30 éves évfordulóra meghívta az egyházmegye megyéspüspökét Főtisztelendő Marton Zsolt püspök atyát. A Pálos Rendet P. Csóka János pálos atya képviselte.

A püspök atya a szentmise elején megáldotta Margit alapító anya festet portréképét amit azután az ebédlő falán helyeztek el a nővérek.

 Püspök atya köszöntésében és szentbeszédében a következőket emelte ki. Két születésnapra jöttünk össze. Egy Szeplőtelen kislány Mária születésnapjára és egy közösség születésnapjára. Szűz Mária életének eseményei, ünnepei lefedik az egész liturgikus évet, mint egy szép háló. Egy gyermek születésének mindenki örül és összegyűjti a családot. Mária áteredő bűn nélkül jött a világra és az egyház nagy figyelemmel tekint rá, mert neki Isten különleges hivatást szánt. És Mária igen mond erre a hívásra. Elfogadja azt a titkot, amit Isten bíz rá, Jézus megtestesülését. Mária mindig Jézus mellett áll gondoskodik róla és követi őt. Mária mellettünk is mindig ott áll, közbenjár értünk, különösen, ha kérjük őt és az a hivatása, hogy mindig Jézusra mutat és hozzá vezet minket. Az itt levő nővérek küldetése is a rejtett imádságos élet és az imáikkal Jézushoz vezessék az embereket.

Püspök atya a hálaadó szentmise után megtekintette a Monostorunkat. Az ünneplés ebéddel zárult. Nagyon hálásak vagyunk püspök atyának, hogy megtisztelt jelenlétével és  együtt ünnepelhettünk. 

 Nagy hála az Úrnak a 30 év kegyelmeiért. Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya a Szentlélek indítására érzékenyen a Pálos Rend támogatásával elindította a közösségi életet Márianosztrán 30 évvel ezelőtt Szűz Mária születésének ünnepén. Hálásan emlékezünk rá  és most azokra a nővérekre is akik akkor csatlakoztak hozzá. Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővérre és Jézus Öt Szent Sebéről nevezett Mária Euzébia nővérre, akik ugyanettől a Szentlélektől megérintve igent mondtak Isten hívására, hogy a közösség küldetését magukévá téve imáikkal és áldozataikkal járjanak közben Magyar hazánkért, az egyházért, ennek papjaiért és a hívekért. Mai napig nagy példát adtak nekünk később belépőknek a hűségre és a kitartásra, amihez nagy erőfeszítésre volt szükség, hiszen a semmiből kellett létrehozni és megteremteni a feltételeket a közös élethez, mind fizikai mind lelki értelemben. Margit anyában tüzet fogott az a akis láng ami B. Özsébet is cselekvésre indította és küldetésének érezte az imát és engesztelést hazánkért.  Margit anya minket, nővéreket is erre tanított és buzdított egészen 2005 –ben bekövetkezett haláláig, ami augusztus 26 –án  Częstochowai Szent Szűz ünnepnapján történt.

Külön szeretnénk megköszönni a Magyar Pálos rendnek az elfogadását, hogy akkor is és most mellettünk állnak és bátorítanak minket a kitartásra. Segítenek minket gyóntatással, misézéssel, lelki vezetéssel. Külön hála P. Máthé Péter atyának, akihez bizalommal fordulhattunk. P. Borsos József atyának, aki ott volt a kezdeteknél és figyelemmel kísérte fejlődésünket. Köszönet illeti meg Izidor és Arnold lengyel generális atyáknak, akik lelkileg befogadtak minket és új nevet adva elindították a lelki csatlakozást a Pálos Renddel ( Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei néven 2003-ban ) Nagy hála P. Bátor Botond és Puskás Antal atyáknak, akik a közösséget évekig kísérték lelki vezetéssel. És köszönjük a jelenlegi lelki vezetőknek P. Győrfi Szabolcs és P. Csóka János atyáknak a nagylelkű szolgálatát.

Hálásak vagyunk Keszthelyi Ferenc megyéspüspök atyának, aki 1992 –ben befogadott minket egyházmegyéjébe. Külön köszönjük Dr. Beer Miklós püspök atyának, aki mindig érdeklődve kísérte a közösség sorsát és buzdított minket küldetésünk folytatására.

Nagy hála a teljes Szentháromságnak a 30 év kegyelmeiért és a Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya  hathatós közbenjárásáért, amiért kegyelmeket közvetített nekünk a kitartásra és a fejlődésre. Közösségünk 21 éve él a Nógrád megyei Erdőkürtön. 11-en vagyunk jelenleg .