Egyéb imáink

Szent Mihály ima

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körbejárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.


Boldog Özséb ima

Istenünk, te azt akartad, hogy Esztergomi Boldog Özséb a világ pompáját megvetve remeteségbe meneküljön, és ott a rólad való elmélkedésben tökéletesítse életét. Add, kérünk, hogy az ő érdemeiért mi is követhessük példáját, és a világi dolgokat megvetve az égieket keressük. Alázattal kérünk, tisztítsd meg lelkünket, és kegyelmi ajándékaiddal szentelj meg bennünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


Reggeli ima

Ó Mária, a megtestesült Igének szülője és a mi legédesebb Anyánk! Itt vagyunk lábaid előtt , mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk egy új életet. Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Jóságos Anyánk, tégy minket szentekké, amint ezt Jézus elvárja és a te Szíved is vágyakozva, folytonosan kéri. Ámen.


Szentmise előtti ima

A legszentebb áldozattal együtt felajánlom Neked egész szívemet. Fogadj el engem irgalmas szereteted engesztelő áldozatául, és add, hogy valóban az is legyek, “tiszta áldozat, szent áldozat, szeplőtelen áldozat”. És aztán konszekrálj engem, hogy amint a fölséges áldozatban a kenyérből és a borból Te leszel, belőlem is formálódjék ki, – áldozatodnak termékenyítő hatására – Szent Szíved, irgalmas szereteted képmása, egészen az Atya örök terve szerint. Ámen.