Mátraverebély – Szentkút Megszentelt Élet napja – Együtt ünnepeltünk a Váci Egyházmegye szerzeteseivel

Főtisztelendő P. Balogh Piusz Premontrei apátúr előadásából:

“Részesednie kell az Isten szentségében mindenkinek a szerzetesnek is. Ezt jelenti az életszentségre való meghívás. És nagyon jó, hogyha egy szerzetesi embert, ez a meghívás, meg ez a gondolat, folyton noszogat, nem hagyja békén az életszentségre való törekvés. Hogyha már azt érezzük ha már nem noszogatnak az életszentségre és csupa boldogság vesz bennünket körül, akkor örüljünk, mert már a mennyországban vagyunk. Amíg noszogatnak bennünket az életszentségre, addig örüljünk, mert ha ezt a noszogatást halljuk, akkor nem fogjuk elhagyni a szerzetességet.
Ha már ezt a noszogatást nem halljuk, de még itt vagyunk, akkor segítséget kell kérnünk. Akkor segítségre van szükségünk.”

Képek : Magyar Kurír