Mária Ágnes nővér fogadalom tétele Jézus Szíve főünnepén

Mária Ágnes nővérünk ezen a kegyelmekben gazdag napon megerősítette és határozottan kimondta Jézusnak azt az Igent, ami Őt a közösségünkbe hozta 2015–ben. Félénken, de határozottan elindult azon az úton, ami Jézus Krisztus szorosabb követésére vezet.

Akkor ezt még nem tudta így megfogalmazni, amit a direktóriumunk mond a fogadalomról, hogy: „A szerzetesi fogadalom Isten és ember közötti szeretet-szerződés, amelynek kezdeményezője és fenntartója az irgalmas Isten kegyelme.” (direktórium 70.pont)

Csak így teheti le valaki a fogadalmakat arra az életformára, amit Jézus élt elénk. És amit a Szűzanya és az apostolok és utánuk a szentek (köztük közösségünk fővédőszentjei Remete Szent Pál és Esztergomi Boldog Özséb) olyan jól megéltek.

Ki akar ma a világban szegényen, tisztaságban, engedelmességben, és – ami Közösségünk különleges karizmája, – engesztelésben élni Isten dicsőségére és a többi ember javára? A kényelemes ember, aki magát keresi valószínű, hogy nem-et mond.  És mégis vannak olyan lelkek, akik viszonozni akarják Isten mélységes szeretetét, mert valamit megízleltek belőle és ezt át akarják adni a többi embernek. Szabadon, Örömmel és Szeretettel lehet letenni a fogadalmakat

A Fogadalmakat a nővérek jelenlétében Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezett Teréz anya kezébe helyezte az új fogadalmas nővér .

A Szentmisét Csóka János pálos tartományfőnök atya tartotta.


„A fogadalomban erő van: Isten ereje.

Szépség van benne: a Mennyek szépsége.

Benne van az Akarat hatalma,

Az Értelem világossága,

Benne van az ember Jó sorsa,

A legszebb Jövő záloga,

Az Isten végtelen Irgalma…

Letetted – Isten nevében.

Ne félj! Ott maradsz mindig az Ő kezében,

S gyönyörűséged lesz:

BÍZNI ATYAI SZÍVÉBEN!”

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya könyörögj érte és értünk.