Advent

Krisztust várták a régiek. Kívánták megtestesülését. Krisztust várjuk mi is, kívánjuk lelkünkben való kialakulását, azon kívül várjuk eljövetelét a világ végén.

A régi adventben Krisztus várták testben. Míg Ő nem jött a szívek fagyosak voltak, hidegek és elborultak és fölemelte fejét a bűn. Ám Isten gondoskodott akkor is választott népéről, mert a próféták szava reményt ébresztett a népben.

A mostani adventünk is Krisztust várja, megérkezését és kialakulását a lelkünkben. Ez az én legfontosabb adventem. A régi advent elmúlt, a mostani advent folytonos minden lélekben ismétlődik . A lelkünk sokszor alszik , téved, dermed. Föl kell ébresztenünk. Bennem is mennyi egyoldalúság , hiba , hiány ,idegesség ,ellenszenv van . Mennyi pára és homály ez amely eltakarja előlem az én drága Jézusom pici arcát. Éjben állunk valamiképp. Lelkiismeretünk s az Isteni sugallatok, mind megannyi prófétai szó, ébresztgetnek és felráznak. Tisztulnunk kell és alakulnunk. Aki a hibáit látni kezdi, az már ébredez. És ez is célja az adventnek. Várakozás, alakulás és Találkozás az Úrral.

1;  Keresztelő Szent János azzal kezdi:” Tartsatok bűnbánatot ,mert közel van a mennyek országa .(Mt3, 2 ) „A bűnbánat megtérés és magába térés. Térj magadba és ott megtalálod Istent. Milyen édes Vele lenni, Őt élvezni. Azért biztat maga az Úr is: Térjetek magatokba. Ne kívül kint keressetek engem, hanem belül, lelketek szentélyében.

Megjelenik a puszta embere. Csend van a lelkében. Hallgatott sokáig, most beszél. Ha csak egykét napig fékezzük a nyelvünket, mennyivel világosabban állnak előttünk hitünk, eszményeink és kötelességeink. Tudom, hogy a világban élő testvérek ez nem adatik meg olyan gyakran, mint nekünk, nővéreknek. De legalább ilyenkor adventben, ha nem is sok időre, de próbáljatok meg csendet teremteni magatok körül és magatokba, hogy találkozhassatok a titeket nagyon szerető Úrral.

A puszta embere szigorú önmagához. Komfort helyett vezeklésbe öltözik. Missziója van. Kijózanítani, észre téríteni a lágy érzékies, világot szerető embereket. És mivel tudjuk ezt a legjobban véghezvinni? A saját életünk megváltoztatásával. Az ima és engesztelés által. Ma túl sok a beszéd, de kevés ember az, aki tesz is. Isten maga hív a prófétája által. „Tartsatok bűnbánatot „és imádkozzatok, engeszteljetek testvéreitek helyett, hogy ők is találkozhassanak a minket nagyon szerető Istennel. Egyengessétek az Úr útját az ima által testvéreitek szívében.

2; Egy másik nagy példaképet és segítséget szeretnék még idehozni, akinek a legsajátosabb adventje volt, és aki őrködik a mi találkozásunk felett az Úrral.

A Szűzanya egyedül az aki kegyelmet talált Istennél, és  az aki megtanít minket az Úrral való találkozásra és vágyakozásra.

Az angyal ezt mondja neki: „Ne félj Mária! „

A bűnbeesés óta az ember alaptapasztalata lett a félelem. Ezt nem kell különösen tanítani nekünk, ismerjük jól. Isten viszont ebbe nem nyugodott bele, mivel a félelem képes távol tartani az ő szeretett gyermekét tőle. Állítólag a Szentírásban 365 x van benne, hogy ne félj. Ez állandóan a rendelkezésünkre áll, mert a szó elszáll, de az írás megmarad. Csak az a kérdés, hogy elhiszed-e azt, hogy Isten azt mondja neked, hogy ne félj? Amikor az angyal belép Máriához, akkor köszöntés után: „Üdvözlégy kegyelemmel teljes” Rögtön az első szava, „Ne félj Mária!” Mária ugyanúgy ember volt, mint mi, mégis azt gondolom, hogy a félelem érzése az ő szívét is kísérthette, de azt írja a Szentírás, hogy zavarba jött és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Vagyis a szívében kezdte forgatni a szavakat. Az Úr veled van. Azért nem tudta őt legyűrni a félelem, mert hitt az Úr szavában. Az Úr veled van. A félelmet az oldja fel minden helyzetben, hogy elhisszük az Istennek az ő szavát. Az Úr veled van.

Kedves Testvérek, akik olvassátok –e sorokat!  Csak akkor lesz gyümölcsöző számotokra az adventi készület ideje, ha tesztek erőfeszítést az Úrral való találkozásra és megteszitek, ami rajtatok áll, hogy minél odaadottabban éltek Isten akarata szerint. Hogy imáitokkal és példátokkal, minél több léleknek segítetek, hogy megtérjen és a bűnbánat méltó gyümölcsét hozza.