A Nővérek részt vettek a Boldog Özséb évet megnyitó szentmisén a Szent István Bazilikában 2020 Január 20-án

Budapesten, a Szent István-bazilikában nyitották meg a Boldog Özséb-évet, melyet a pálos rend alapítója halálának 750. évfordulója alkalmából hirdetett meg a mára Amerikától Ausztráliáig elterjedt magyar alapítású rend. Január 20-án Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be ünnepi szentmisét, és útjára indították a rend életébe, történetébe betekintést nyújtó kiállítóbuszt.

„Boldog Özséb áldott atyánk / Esedezve kérünk, / gyűjtsed össze élő hitben / küzdő magyar népünk!”
– hangzott fel a Boldog Özsébhez szóló ének a szentmisére bevonuló atyák menetében.

A rendalapítót ünnepeljük, aki hitte, hogy egy országot nemcsak kétkezi munkával, hanem imádsággal, vezekléssel, engeszteléssel is kell építeni, mert az ima vezeti el a szerzetest a legmélyebb istenismeretre és -szeretetre. Lelkisége ma is vonz Krisztus követésére. Szerte a világon mintegy ötszáz pálos szerzetes és a nővérek közössége, konfráterek tartoznak a közösséghez, és érintődnek meg életszentsége által. Ünneplik a 750 évet, melynek során a rend két kiinduló országában számtalanszor szenvedték el az üldöztetést, pusztulást és feloszlatást – Lengyelországban a svéd támadás, II. Sándor, Magyarországon a török idők, II. József szekularizációs rendelete, a kommunizmus egyházüldözése –, és tudtak felállni egymást segítve. Aki látja a ma kihívásai között is élő és szolgáló közösséget, megerősödik a reményben, felidézve Pázmány Péter szavait:
„Ha valaki Magyarország sorsos állapotját látni kívánja, tekintse Első Remete Szent Pál szerzetét. És ha azt virágjában tündökölni látja, tudja meg, hogy az országnak is jól vagyon dolga, mert jó rendben a szénája.”

A Nővérek Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusával és Arnold Chrapkowski, a pálos rend generálisával is találkoztak .